O NAS


NASZE ZASADY


Podstawą współpracy z naszą firmą jest hipoteza badawcza, problem bądź przypuszczenie co do związku badanych elementów lub własności wynikających z definicji konkretnej dziedziny nauki.

Jeżeli analizę statystyczną włączy się do planu badań już na etapie ich projektowania, to sukces tych analiz lub badań jest znacznie większy. Dzięki wiedzy analityka, możliwe jest efektywne analizowanie danych oraz zaufanie do nich. Nie może się bowiem zdarzyć tak, że eksperyment naukowy jest projektowany i realizowany bez znajomości niezbędnych zagadnień metodologicznych lub statystycznych.

Problem zostaje rozwiązany a współpraca ze statystykiem zakończona, gdy wyniki przeprowadzonych analiz się zgadzają. Jeżeli to nie następuje, konieczne jest ponowne zanalizowanie sformowanych hipotez oraz jakości danych, wykonanych kroków i ewentualnych błędów w rozumowaniu. W toku analiz, wyniki bardzo często wymuszają stawianie hipotez uzupełniających, które należy następnie przeanalizować.

KORZYŚCI DLA KLIENTA


Klientów wspieramy długoletnim doświadczeniem w metodologii badań i analizie danych. Wskazujemy Klientom nowe sposoby rozwiązywania starych problemów. To z kolei pozwala nadać świeżości i wartości opracowanych koncepcjom.

Oferujemy profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz informacyjne związane z wykorzystaniem rozwiązań analitycznych i wykonywaniem analiz statystycznych. Do każdej realizacji sporządzamy raport statystyczny, opis wykonywanych metod, wizualizacji danych i obliczeń. W cenę wliczona jest taż godzinna konsultacja, dodatkowe usługi oraz „kosmetyczne” poprawki.