USŁUGI


USŁUGI STATYSTYCZNE - ANALIZA STATYSTYCZNA W BIZNESIE I NAUCE


W szacowaniu ryzyka i tym samym zmniejszaniu niepewności, najpopularniejszymi metodami stało się przetwarzanie danych, wnioskowanie statystyczne i estymacja paramentów w populacji. Z uwagi na swój matematyczny charakter, sposoby analizy stały się integralnym elementem dociekania prawdy w każdej dziedzinie nauk empirycznych.

Wielowymiarowa analiza statystyczna oraz modelowanie danych pozwala na odtwarzanie, wyjaśnianie, symulowanie oraz przewidywanie zoperacjonalizowanych zjawisk. Analiza statystyczna ma bardzo szerokie zastosowanie w celu redukcji kosztów związanych z biznesem oraz podniesienia zysków, które ma on przynosić. Właściwie wykonane analizy statystyczne www.analiza-statystyczna.eu pozwalają stworzyć przewidywalną przyszłość oraz ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Symulowane perspektywy umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie rozsądnych decyzji biznesowych.

Dostarczamy analizy statystyczne firmom, studentom i naukowcom. W przypadku realizacji projektów wymagających niekonwencjonalnego podejścia, jesteśmy gotowi nauczyć się nowych metod obróbki danych oraz analizy i stworzyć potrzebny algorytm liczący wyniki.


ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ OBEJMUJE:


 • Analizy statystyczne do prac dyplomowych, prac naukowych, artykułów oraz wystąpień;
 • Analizę ryzyka związanego z kredytem,
 • Modelowanie równań strukturalnych PLS/SEM,
 • Grupowanie (inaczej segmentację) Klientów,
 • Lead scoring,
 • Zastosowanie metod eksploracyjnych i konfirmacyjnych,
 • Statystykę bayerowską i klasyczną,
 • Modele mieszane efektów losowych i stałych,
 • Prognozowanie zmian w czasie,
 • Analizę zachowań konsumenckich,
 • Metody regresyjne i modele klasyfikacyjne,
 • Odkrywanie wiedzy zawartej w danych,
 • Analizę tekstu i wizualizację danych,
 • Ilościowe przetwarzanie obrazu.