Usługi


Usługi statystyczne – analiza statystyczna w biznesie i nauce

W szacowaniu ryzyka i tym samym zmniejszaniu niepewności, najpopularniejszymi metodami stało się przetwarzanie danych, wnioskowanie statystyczne i estymacja paramentów w populacji. Z uwagi na swój matematyczny charakter, sposoby analizy stały się integralnym elementem dociekania prawdy w każdej dziedzinie nauk empirycznych.

Wielowymiarowa analiza statystyczna oraz modelowanie danych pozwala na odtwarzanie, wyjaśnianie, symulowanie oraz przewidywanie zoperacjonalizowanych zjawisk. Analiza statystyczna ma bardzo szerokie zastosowanie w celu redukcji kosztów związanych z biznesem oraz podniesienia zysków, które ma on przynosić. Właściwie wykonane analizy statystyczne pozwalają stworzyć przewidywalną przyszłość oraz ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Symulowane perspektywy umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie rozsądnych decyzji biznesowych.

Dostarczamy analizy statystyczne firmom, studentom i naukowcom. W przypadku realizacji projektów wymagających niekonwencjonalnego podejścia, jesteśmy gotowi nauczyć się nowych metod obróbki danych oraz analizy i stworzyć potrzebny algorytm liczący wyniki.

Zakres naszych działań obejmuje:

 • Analizy statystyczne do prac dyplomowych, prac naukowych, artykułów oraz wystąpień
 • Analizę ryzyka związanego z kredytem
 • Modelowanie równań strukturalnych PLS/SEM
 • Grupowanie (inaczej segmentację) Klientów
 • Lead scoring
 • Zastosowanie metod eksploracyjnych i konfirmacyjnych
 • Statystykę bayerowską i klasyczną
 • Modele mieszane efektów losowych i stałych
 • Prognozowanie zmian w czasie
 • Analizę zachowań konsumenckich
 • Metody regresyjne i modele klasyfikacyjne
 • Odkrywanie wiedzy zawartej w danych
 • Analizę tekstu i wizualizację danych
 • Ilościowe przetwarzanie obrazu