WSPÓŁPRACA


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU


Wieloletnia współpraca z Klientami biznesowymi i naukowymi zaowocowała wypracowaniem najefektywniejszych praktyk związanych z analizami statystycznymi. Oczywiście możliwe jest odejście od tych zasad, lecz trzymanie się ich skutkuje przeważnie pewnym sukcesem wszelkich prac statystycznych.

NASZA PRACA WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

 • ETAP I16%
 • Właściwi specjaliści zapoznają się z projektem, oceniają jego wykonalność, oraz jakość informacji i danych. Zapoznanie się z projektem ma charakter wystandaryzowany, ale czasami z uwagi na specyfikę projektu wymiana informacji między specjalistą a Klientem ma charakter iteracyjny. To z kolei powoduje, że projekt wykonany jest zawsze w ściśle określonym budżecie i czasie.

 • ETAP II32%
 • Zawsze dążymy do tego, by sugerować najlepsze techniki analizy statystycznej oraz rozwiązania i metodologie, które pozwolą na uzyskanie odpowiednich rezultatów.

 • ETAP III48%
 • Ustalmy dokładnie charakter pracy, czas realizacji oraz cenę. Przykładamy ogromną wagę do punktualnego realizowania projektów, co jest wynikiem szacunku do czasu naszych Klientów.

 • ETAP IV64%
 • Pracujemy z danymi i analizujemy je.

 • ETAP V82%
 • Omawiamy wyniki z Klientem i wspólnie podejmujemy decyzję o dalszym postępowaniu.

 • ETAP VI100%
 • Tworzymy raport, podsumowanie z wykonanych prac, wnioski oraz krytykę projektu.

ANALIZA STATYSTYCZNA - CO PRZYGOTOWAĆ DO OCENY PROJEKTU?


Tylko odpowiednia informacyjna więź między Klientem a specjalistą pozwana na wykonanie analizy statystycznej na bardzo zaawansowanym poziomie. Przyspieszeniu wykonania stosownych analiz sprzyja właściwa komunikacja oraz wymiana materiałami niezbędnymi podczas realizacji.

Na wstępie prosimy Klienta o wysłanie skróconego opisu zagadnienia, które jest badane bądź też narracji na temat rozpatrywanego problemu. Dokument ten powinien być jednocześnie prosty i zrozumiały, jak i wystarczająco informatywny, tak by możliwe było idealne zrozumienie zagadnienia.

Konieczne jest też wysyłanie zbioru danych lub umożliwienie jego podglądu oraz informacja o zmiennych i ich roli w analizie i poziomie pomiaru. Informacje te pozwalają nam się wstępnie zapoznać z projektem, skonkretyzować ustalenia z Klientem oraz zasugerować stosowne rozwiązania.


OPIS PROJEKTU POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • Hipotezy,
 • Cel badania,
 • Problemy badawcze,
 • Kwestie ważne dla Klienta.